21 mars

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 14 mars 2018 12:59 - Uppdaterad 14 mars 2018 15:44

BBC vädjar till FN om skydd av anställda

De anställda på BBC:s Persian Service och deras familjer trakasseras av Iran, både i London och i Iran.

För första gången i sin historia så vädjar BBC till FN i Geneve om att skydda anställdas mänskliga rättigheter. Bakgrunden är att iranska myndigheters förföljelser och trakasserier av den persiska redaktionens personal eskalerade under 2017.

– Det här är en fråga om fundamentala mänskliga rättigheter och vi begär nu att världssamfundet ska stötta BBC och upprätthålla det fria ordet, skriver BBC-chefen Tony Hall.

Arresteringar och rykten

Sedan BBC startade TV-sändningar på persiska 2009 har bolagets persiska journalister i London och framförallt deras anhöriga i Iran varit måltavlor för systematiska trakasserier av olika slag. Det har rört sig om bland annat godtyckliga arresteringar, reseförbud, konfiskering av pass, frysning av tillgångar i Iran samt spridning av falska rykten om de anställda journalisterna på BBC Persian.

247.f3b437c95494f44b0089f3b437c95494

0 gillar detta