8 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Anne Lagercrantz
Nyhetskrönika
Anne Lagercrantz, Chef Nyhetsdivisionen

Publicerad 23 januari 2018 18:26 - Uppdaterad 23 januari 2018 20:00

Kommentar om domen gällande järnrörsfilmen

Stockholm tingsrätt slog fast idag att SVT inte hade rätt att publicera den så kallade järnrörsfilmen utan Kent Ekeroths tillstånd. Utslaget är bekymmersamt och förvånande.

Det kan negativt påverka nyhetsrapporteringen och publikens möjlighet att skapa sig en egen bild av vad som hänt.

Domstolen slår fast att SVT istället för att publicera materialet skulle ha kunnat återge innehållet i filmen genom att på ett beskrivande sätt använda ”ord eller illustrationer.” Det är för mig en förbluffande och förlegad hållning.

I vår tid med enorma bildmängder borde domstolen istället sätta allmänhetens intresse främst. Publiceringen av järnrörsfilmen lät var och en ta del av ett dokumentärt material, som utan just omskrivningar eller illustrationer, gav en autentisk bild av vad som hände på Kungsgatan sommaren 2010. 

Alla hade möjlighet att forma sin egen uppfattning baserat på materialet.

En av de mest vanhedrande händelserna

Filmen motbevisade SD:s officiella version och ger en bild av en av de mest vanhedrande händelserna i det svenska politiska livet. Två blivande riksdagsledamöter beväpnar sig med järnrör och skriker sexistiska och rasistiska tillmälen till främmande människor.

Enligt tingsrätten har Ekeroth inte kunnat visa att han gått miste om möjligheter att tjäna pengar på mobilfilmen. Ekeroths film ges den svagaste skyddet eftersom den inte bedöms ha ett konstnärligt värde. Som tingsrätten skriver kan det tvärtom antas att han inte ville associeras med filmen.

Jag utgår från att han inte heller hade gett SVT tillstånd att publicera filmen.

Satir- och humorsammanhang

Domstolen konstaterar att SVT och andra har rätt att använda materialet i satir- och humorsammanhang. Det är glädjande, men vikten av att publiken får ta del av dokumentärt nyhetsmaterial av stort allmänintresse, är långt större.

Grunden för denna tvist handlar om yttrande- och informationsfrihet kontra upphovsrätten och inte om huruvida SVT ska erlägga skälig ersättning eller inte.

Normalt ska SVT, precis som andra medier, alltid göra rätt för sig och ersätta – eller erbjuda ersättning till – den som äger upphovsrätten, oavsett om det är rörligt material eller stillbilder. Men tvisten rör inte en normal situation, och den viktigaste frågan här är om en upphovsman har rätt att stoppa en kritisk granskning.

Inte ges möjlighet att undanhålla

SVT har därför hävdat att upphovsrättslagens bestämmelser i detta fall ska tillämpas på ett sätt som tillgodoser yttrande- och informationsfriheten. Tingsrätten slår också fast att bilderna har ett starkt allmänintresse.

Vi tycker därför inte att Ekeroth i det här fallet ska ges möjlighet att undanhålla materialet för allmänheten (en av bilderna offentliggjordes för övrigt i en missvisande version av Sverigedemokraterna på youtube innan skandalen briserade).

Vi ska nu analysera domen och ta ställning till om vi ska överklaga den. Igen, det handlar inte om en normal situation utan en nyhetshändelse som skakade Sverige.

SVT-bloggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SVT ska betala ersättning till Kent Ekerothöppnas i nytt fönster

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

16 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör