14 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Thomas Nilsson
Ledarkrönikan
Thomas Nilsson, Kanal- och tablåchef

Publicerad 15 december 2017 07:00

Att mätas - är att finnas!

Jag har haft den stora glädjen att arbeta i tv-branschen i snart 40 år, mycket har dessa år förändrats, men annat är sig förvånansvärt likt.

Bland det som är sig likt är behovet av att veta om publiken finns därute. Är det någon som ser det vi sänder/publicerar? Och i så fall, vem är det?

Jag var med i starten av TV4 i början på 90-talet. En av de saker som omgående visade sig vara både helt avgörande, och svårt att genomföra, var just detta; hur mäter vi publiken för att kunna sälja reklam till annonsörer?

På den tiden genomfördes alla tittarmätningar av PUB, en avdelning inom Sveriges Television som gjorde dagliga telefonintervjuer för att fråga om tv-tittande. Dessa mätningar fick självklart inte användas för försäljning av reklam.

"Mekanisk mätning"

Mätbolaget GfK fick istället uppdraget att genomföra publikmätningar för TV4. Samtidigt hade dock Jan Stenbeck på Kinnevik startat TV3 och de introducerade den amerikanska metoden ”mekanisk mätning via people-meter apparater i hemmen” från mätföretaget Nielsen.

De stormiga åren 1990-91 pågick kriget mellan TV3 och TV4 om rätten att sända marksänd television som bäst. Ett av bråken handlade om vilken mätning som var ”mest sann”, GfK för TV4 eller Nielsen för TV3.

Sam Nilsson VD på SVT avgjorde oväntat saken genom att lägga ner den interna mätavdelningen PUB genom att göra gemensam sak med MTG och börja mäta publiken ”mekaniskt”.

Därmed startade bolaget MMS, samma bolag som idag mäter all tv i Sverige.

Mäter för hela branschen

Jag blir påmind om denna historia när jag idag sitter som en av SVT:s styrelsemedlemmar i MMS. Det är det bolag som idag mäter all tv, online såväl som broadcast. MMS är en s.k. JIC (Joint Industry Committee) – ett bolag som, utan vinstintresse och på ett opartiskt sätt, mäter allt tv-tittande åt hela branschen.

MMS har de senaste åren arbetat mycket intensivt för att lösa motsvarande ”mätkaos” av tv-tittande online som vi upplevde i början av 90-talet för broadcast.

Online tv-tittande har under många år plågats av samma ”mätkrig” som kännetecknade broadcast-branschen under 90-talets inledning. Många olika aktörer som på egna villkor, utan transparens och opartisk kontroll, påstår att just deras publikmätningar är korrekta och bör ligga till grund för både försäljning och som prioriteringsunderlag.

En sjuka som tydligt begränsar online tv-branschens växtkraft. Men förändringar är på väg.

Kanske bäst i världen

Idag är MMS på väg att bli världsledande i förmågan att genom branschgemensamma mätningar främja utvecklingen av tv oberoende av plattform.

I början av nästa år kommer den panel som mäter tv-tittande att expanderas från 1 200 till 3 000 hushåll. Det betyder att vi i Sverige får ett statistisk mycket stabilt och omfattande mätsystem, kanske bäst i världen. Alltfler av nutidens online tv-bolag ansluter sig glädjande nog till MMS mätningar.

Vi kommer därmed under 2018 få tillgång till fler, bättre och mer detaljrika mätningar av publiken, bland annat kommer den utökande panelen innebära förbättrade möjligheter att redovisa tittande i små målgrupper.

Demografi

Ytterligare ett stort steg hoppas vi kommer att tas senare under våren då vi får daglig leverans av publiksiffror för onlinepublik uppdelad på demografi.

Mätningar för online tv-tittande som fullt ut är jämförbara med broadcast-rating. Då kan vi äntligen få bättre koll, inte bara på om någon tittat på SVT Play, utan även kunskap om vem som tittat.

Att vi dessutom får samma kunskap om våra kollegor och konkurrenters onlinetjänster kan vi faktiskt tacka Sam Nilsson och Jan Hugo Stenbeck för. Att de startade MMS som JIC för alla dessa år sedan gjorde denna utveckling möjlig.

Så, när vi nu gläds åt de fina tittarsiffror som SVT visar upp de kommande jul- och nyårsveckorna, då kan vi sända en tacksam tanke till att våra företrädare som var så förutseende.

God Jul!

I början av nästa år kommer den panel som mäter tv-tittande att expanderas från 1 200 till 3 000 hushåll. Det betyder att vi i Sverige får ett statistisk mycket stabilt och omfattande mätsystem, kanske bäst i världen.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

25 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör