8 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Thomas Nilsson
Nyhetskrönika
Thomas Nilsson, Kanal- & tablåchef

Publicerad 22 juni 2017 06:30 - Uppdaterad 8 augusti 2017 15:43

Arkivet - först och sist...

Ledningsenheten Kanal & Tablå med Fastighet & Säkerhet samlar flera av SVT:s gemensamma verksamheter, bland annat ansvar för vårt arkiv och programlager.

Ett arkiv samlar på saker… i vårt fall samlar vi på tv-program, bilder och visningsrättigheter.

Ibland ”hittar” man fantastiska saker i ett tv-arkiv. Nu senast det korta klippet där vi för första gången kan se rörliga bilder på Raoul Wallenberg, ett fönster till dåtiden öppnar sig vid dessa tillfällen.

Ett väl organiserat arkiv, kunniga medarbetare, noggrant dokumenterad metadata, säker lagring och effektiv utbetalning av ersättningar till upphovsmän utgör grunden för ett tv-arkiv. Så har det varit i många år.

Angelägenhet

För inte så många år sedan var SVTs tv-arkiv en angelägenhet för några få inom SVT; planeringschefen som behövde en repris att tablålägga i tv-kanalerna eller producenten som behövde ett klipp för ett nytt program.

Med ny digital distributionsteknik är arkivet på väg att bli en direkt angelägenhet för vår publik. SVT:s Öppet Arkiv har i några år nu funnits som en separat digital tjänst. Många, men långt ifrån alla, har hittat fram till tjänsten där vi kan publicera tv-program som sänts i SVT fram till 2005.

Ökat intresse

I veckan flyttade en del av Öppet Arkiv in i SVT Play och även om det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser kan vi redan nu se ett ökat intresse för tjänsten.

Antalet unika startare ökade från 20 000 till 40  000 per dag och den uppspelade tiden fördubblades första dagen tjänsten fanns tillgänglig inom SVT Play.

Genom ett avtal med CopySwede har vi också möjlighet att publicera program som haft sin originalsändning i SVT senare än 2005. Tillsammans med de nyproducerade programmen är SVT Play nu den ojämförligt största katalogen av tv program i Sverige.

Direktkontakt

Tv-arkivet har därmed flyttat från att ”vara sist” i ett tv-programs liv till att också vara ”först”, i direkt kontakt med publiken som själva kan söka fram de program de önskar se.

Ännu ett konkret exempel på SVTs strategi och omvandling: ”Online lika viktigt som broadcast”.

 

Trevlig sommar!

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

27 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör