8 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 13 maj 2016 13:35 - Uppdaterad 13 maj 2016 13:41

Almega svarar Journalistklubben

Sten Lycke, arbetsrättsjurist på Medieföretagen Almega, svarar här på Journalistklubbens debattinlägg:

Förberedelserna inför avtalsrörelsen 2016 har från arbetsgivarsidan på Public Service varit mycket genomtänkt och noggrann. För att den skulle inkludera alla företagen har samtliga bolagsledningar fått diskutera sina förutsättningar och intressen med Medieföretagen för att få sina arbetsgivarpolitiska framtidsplaner konkretiserade i sina yrkanden. Dessa har sammanställts och granskats av arbetsgivardelegationen och därefter lämnats över till Journalistförbundet.

Vid förhandlingsbordet har yrkandena motiverats av Medieföretagens förhandlare i syfte att försöka få Journalistförbundet att inse angelägenheten att åstadkomma förändringar i kollektivavtalet.

Frågan om hur förhandlingarna fortskrider och vem som gör vad är alltid ett känsligt kapitel parterna emellan. Förhandling kan bedrivas på ett mer eller mindre skickligt sätt och att peka ut att någon säger si eller gör så vill jag inte kommentera. Vad gäller våra yrkanden och hur vi ställer oss till dessa vore ur ett förhandlingsperspektiv oklokt att avvika från. Att inte alla yrkanden kommer med i överenskommelsen om ett nytt avtal är inte något konstigt, men yrkandena från arbetsgivarsidan pekar på de arbetsgivarpolitiskt viktiga frågorna, som måste förändras på sikt.

Arbetsgivarpartens yrkanden inom Public Service har utgångspunkten att villkoren för anställda i medlemsföretagen ska motsvara vad som gäller på resten av arbetsmarknaden.

Avslutningsvis är det angeläget att visa respekt för parternas förhandlingsmöjligheter. Dessa ska ske i förhandlingsbordet och ett avtal träffas inte om det inte finns två parter. Jag motsätter mig därför att ryktesspridning och negativa recensioner blir slagpåsar utanför förhandlingsrummet. Delegationen på arbetsgivarsidan är väl informerad om vad som händer.

Arbetsgivarpartens yrkanden inom Public Service har utgångspunkten att villkoren för anställda i medlemsföretagen ska motsvara vad som gäller på resten av arbetsmarknaden.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

8 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör