8 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
SVT

(foto: Anders Strömquist)

Publicerad 8 april 2016 11:36

Unionen: "Konflikten handlar om så mycket mer än flexpension"

Unionenklubben vid SVT skriver i debattinlägget att de strandade förhandlingarna handlar om så mycket mer än flexpensionen. Bland annat om försämrade villkor för personal med produktionsarbetstid, löneutvecklingen, och så vill Unionen se skrivningar i kollektivavtalet som stärker individens rätt i arbetslivet.

Det har pratats mycket om flexpension nu. Den nämns som orsak till att förhandlingarna mellan Almega/Public serviceföretagen och Unionen har strandat. Och visst, flexpensionen är det krav som Unionens avtalsområden har gemensamt till Almega. Men arbetsgivarsidan inom Public Service har dessutom fört fram ett flertal krav som avsevärt skulle försämra arbetsvillkoren för medarbetarna. Och då kan inte Unionen lägga sig platt!

Försämringar för personal med produktionsarbetstid

Idag läggs scheman för produktionspersonal med 28 dagars varseltid. Denna varseltid vill arbetsgivaren halvera till 14 dagar. För personalen skulle det innebära svårigheter att planera fritiden, till exempel träffa vänner, planera hämtningar på dagis och föräldramöten och att umgås med familjen.

Det finns redan idag möjlighet för arbetsgivaren att efter förhandling med facket lägga scheman med så kort varsel som 14 dagar, eller till och med ännu kortare om verksamheten så kräver. Men då kostar det extra i ersättning till den anställde, och denna kostnad vill arbetsgivaren komma ifrån.

Arbetsgivaren vill ta bort rätten till årlig löneutveckling

Redan i avtalsrörelsen 2013 deklarerade arbetsgivarsidan att om Unionen i framtiden ville behålla den kollektivavtalsgrundade rätten till årlig löneförhöjning för alla medlemmar inom Public service, så skulle vi bli tvungna att strejka för den. Så sade arbetsgivarsidan till oss då. 

I årets avtalsrörelse för arbetsgivaren åter igen fram avskaffandet av individgarantin som ett av sina viktigaste krav. Så klart sätter Unionen emot, för vi vet att alla våra medlemmar vill ha lönepåslag varje år. Och mot bakgrund av det ovan skrivna – hur kan det komma som en överraskning för arbetsgivaren att vi tvingas lägga ett varsel?

Vidare har arbetsgivaren lagt fram en rad andra krav på förändringar av våra allmänna arbetsvillkor. Kraven består av försämringar som sammantaget för oss tillbaka till en tid då arbetsgivaren hade all makt, medan arbetstagaren stod med mössan i hand, bockade och skulle vara tacksam för att hen över huvud taget hade jobb och lön. I deras förslag ligger att avtalet löper tillsvidare, vilket betyder att strejkrätten försvinner och gör dem maktfullkomliga!.

Det handlar om ideologi

Om vi skalar bort allt prat om krav och motkrav, om kronor och ören, så handlar konflikten till slut om ideologi.

När det gäller lön, så anser Unionen att alla medlemmar är med och producerar. Alltså ska alla ha en löneutveckling. Arbetsgivaren däremot vill kunna ge löneförhöjning endast till dem som de tycker förtjänar det.

Facket tror att det behövs skrivningar i kollektivavtal som stärker individens rätt i arbetslivet. Bland annat ska det finnas siffror i avtalet som garanterar en löneökning. Arbetsgivaren vill kunna göra egna, personliga överenskommelser om det mesta som rör anställningen direkt med den enskilda individen. På så vis kan arbetsgivaren pressa ned kostnader, t ex lönerna.

Arbetsgivaren vill också ha möjlighet att säga upp enskilda personer genom att ha så små turordningskretsar, som bara omfattar en person.

Och så flexpensionen. Den kostar inget extra för arbetsgivaren. Faktum är att det rent av blir lite billigare för arbetsgivaren att lägga 2% på löner och 0,2% på pensioner, än att dela ut hela årets ”märke” på 2,2% i löner.

Trots detta vägrar arbetsgivaren flexpension. Av ideologiska skäl. För med Unionens förslag till flexpension blir alla arbetstagare garanterade 0,2 % av lönepotten till sina pensioner. Och en ersättning som är lika bra för alla, vill SVT och Almega till varje pris undvika.

Om vi skalar bort allt prat om krav och motkrav, om kronor och ören, så handlar konflikten till slut om ideologi.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367
genom Gun Karlsson, ordförande

3 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör