7 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 5 april 2016 23:29

"Vi har påbörjat ett större arbete för att se över arbetsbelastningen"

Stefan Bokström, redaktör på SVT Nyheter Stockholm, Södertälje och Rinkeby, skriver i ett debattinlägg om svåra arbetsförhållanden för de lokala nyhetsredaktionerna efter den stora omgörningen för ett år sedan. Särskilt tufft, menar han, har det varit för Stockholm.

Geronimo Åkerlund, chef för SVT Nyheter Stockholm, svarar honom:

Vi har full förståelse för att omläggningen av de regionala nyheterna till lokala nyheter har skapat ett högt tryck på medarbetarna. Det är en enorm omställning vi har gjort, inte minst i det gamla ABC-området.

Istället för det jätteområde som Uppsala och Stockholms län var, har vi delats upp i tre fristående program, SVT Nyheter Stockholm, SVT Nyheter Uppsala och SVT Nyheter Södertälje. Dessutom har vi nyligen startat redaktionen i Rinkeby.

Å ena sidan har detta inneburit ett långt större uppdrag, med tre program och tre sajter med tillhörande sociala medier istället för som tidigare ett editionerat program för hela området. Men vi har också därmed kommit närmare publiken.

Känns lite magstarkt

På gamla ABC jobbade 20-talet medarbetare. Samma geografiska område täcks numera av 38 medarbetare. Dessa, nästan dubbelt så många, medarbetare levererar angelägen journalistik av hög kvalitet med invånarna i Stockholms och Uppsalas län som primär målgrupp. Att säga att journalistiken blivit lidande av omläggningen känns därför lite magstarkt.

Det är möjligt att du syftar på att vi tvingas välja bort vissa formgrepp i broadcastsändningarna, men där är det viktigt att behålla fokus på att omläggningen hela tiden syftat till att skapa större möjligheter till insamlande och journalistisk närvaro, och lägga mindre kraft på utsändning.

Därmed inte sagt att en så här stor omläggning inte är problematisk.

Påbörjat ett större arbete

Vi har därför, som du vet och själv nämner, påbörjat ett större arbete för att se över arbetsbelastning och arbetsbeskrivningar.

Några saker har vi åtgärdat redan, och bland annat infört dubbelbemanning på helgerna.

Andra saker jobbar hela redaktionen vidare med, till exempel att förtydliga och avgränsa arbetsbeskrivningarna för de olika passen. Vi har också påbörjat en noggrann kartläggning av deskarbetet på kvällarna för att se hur vi kan underlätta kring arbetet med att sända ut de tre programmen varje vardagkväll.

Skapa en samsyn

Som en del av ledningsgruppen på SVT Nyheter Stockholm är du förstås också medveten om att vi har ett arbete att göra med att skapa en samsyn hur vi ska bli bättre på avvägningen mellan planerad journalistik och händelsenyheter.

Vi behöver också klara balansgången mellan ett fortsatt viktigt broadcastuppdrag och en ökad allt viktigare onlinenärvaro över dygnet.

Det är upp till ledningsgruppen att på så sätt skapa rimliga arbetsförutsättningar för reportrarna.

Tydlig policy

Vi har också som du vet en mycket tydlig policy där vi inte tillåter medarbetarna att ensamjobba i farliga eller riskfyllda miljöer, vilket vi utgår ifrån att redaktörerna säkerställer.

För att vi ska vara relevanta för vår publik i framtiden krävs det att vi lyckas med omställningen. Journalistiskt har vi på mindre än ett år tagit stora kliv som för publiken har gett ett kraftigt ökat utbud av bra, relevant lokaljournalistik.

Men förändring tar tid och vi ska nu jobba vidare för att förutsättningarna för att leverera allt detta ska vara rimliga och hållbara på sikt.

...nästan dubbelt så många, medarbetare levererar angelägen journalistik av hög kvalitet med invånarna i Stockholms och Uppsalas län som primär målgrupp. Att säga att journalistiken blivit lidande av omläggningen känns därför lite magstarkt.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367
Redaktionschef SVT Nyheter Stockholm, SVT Nyheter Södertälje

3 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör