8 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 1 april 2016 11:36 - Uppdaterad 1 april 2016 17:35

Jobbstress

Många upplever stress på jobbet. Samtliga arbetsmiljöombud på SVT ställer här ett antal frågor till ledningen om arbetsmiljön på SVT. (foto: TT)

Öppet brev från arbetsmiljöombuden på SVT

Den 31 mars fick Sverige en ny föreskrift med fokus på organisatorisk och sociala arbetsmiljö. Den nya föreskriften, AFS 2015:4, är ett resultat av att bl a sjukskrivningar på grund av hög arbetsbelastning ökar i samhället.

SVT:s arbetsmiljöombud skickar här ett Öppet brev till VD Hanna Stjärne och HR-direktör Helène Sahlin om hur detta arbete ska implementeras på SVT. De ställer sju konkreta frågor.

Svaret på frågorna finns i slutet av det öppna brevet (via länk).

 

Öppet brev till Hanna Stjärne och Helène Sahlin

2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
Då en ny föreskrift, 2015:4, från arbetsmiljöverket började gälla 31 mars har vi några frågor kring hur arbetet med den kommer att implementeras inom hela SVT.

I handlar det om att man ska ha kunskap i hur man förebygger och hanterar ohälsosam 1. arbetsbelastning och 2. kränkande särbehandling. Samt att det ska finnas förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken. Det sägs också att det är bra om chefer, arbetsledare och arbetsmiljöombud får denna utbildning tillsammans.

Fråga 1: Vi vill se hur och när detta ska genomföras på SVT

 

I tas mål för organisatorisk och social arbetsmiljö upp. Samt att dessa mål ska tas fram tillsammans med arbetstagarna och att de ska vara kända av arbetstagarna.

Fråga 2: När och hur kommer detta arbete att starta och genomföras?

 

I handlar det om arbetsbelastning ur perspektivet arbetsuppgifter och befogenheter i förhållande till ohälsosam arbetsbelastning. Samt att resurserna ska anpassas till kraven. I de allmänna råden till sägs det att genom regelbunden dialog kan tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning upptäckas och obalanser rättas till.

Fråga 3: Hur ska detta genomföras och hur kommer det att säkerställas att det genomförs och upprätthålls?

 

10§ har fem punkter som arbetsgivare ska se till att arbetstagarna känner till. De handlar om

1. arbetsuppgifter
2. resurser
3. hur arbetet ska utföras
4.prioriteringsordning
5. vart man kan vända sig för hjälp och stöd
samt säkerställande av att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt ovanstående punkter.

Fråga 4: På vilket sätt kommer SVT att arbeta med detta och hur och när kommer man att se till att detta fungerar överallt?


11§ säger att arbetsgivaren ska vidta åtgärder som motverkar att arbetsuppgifter och -situationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna.

Fråga 5: Hur kommer arbetsgivaren att, dels skapa möjligheter för arbetstagarna att informera om att ovanstående risker finns, dels att göra nödvändiga riskbedömningar innan ovanstående risker uppkommer?
Hur kommer arbetsgivaren att informera om vilka stödåtgärder som finns för de som har arbetsuppgifter som är psykiskt påfrestande och vilken uppföljning och utvärdering kommer att göras för att minimera ohälsa av sådana arbetsuppgifter?


12§ handlar om arbetstidens förläggning och dess samband med ohälsa. Det finns att antal punkter som listas i afsen.
Här och nu fokuserar vi på möjligheten till återhämtning samt nåbarhet.

 Fråga 6: Hur kommer SVT att arbeta med riskerna med att vara ständigt nåbar, samt hur säkerställs att möjlighet till återhämtning finns?


13§ och 14§ handlar om kränkande särbehandling och att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållande som kan ge upphov till detta. Samt rutiner för att hantera detta.

 Fråga 7: Eftersom vi via enkäter och annat vet att det tyvärr förekommer kränkande särbehandling vill vi veta hur arbetet mot detta ska förstärkas för tydligare att motverka att sådana situationer uppstår? Samt hur det ska göras känt bland arbetstagarna?

Vi vill gärna ha svar på ovanstående 7 frågeområden eftersom vi på olika sätt och på olika platser ser att det behöver vidtas åtgärder för att, som det står i 1§ "främja en god arbetsmiljö".

Du som vill läsa hela föreskriften hittar den via länk nedan.

 

Läs Hanna Stjärnes och Helène Sahlins svar på frågorna via länken här nedan:

Hur kommer SVT att arbeta med riskerna med att vara ständigt nåbar, samt hur säkerställs att möjlighet till återhämtning finns?

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

9 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör