8 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 12 februari 2016 11:08 - Uppdaterad 15 februari 2016 12:00

HR-direktör Helène Sahlin:
"Bemanningen är en ständig utmaning"

Jag har full förståelse för den frustration som visas. Det är bra att personen i fråga berättar om sin upplevelse och sina känslor. Det får mig att reflektera än mer på hur vi ska hantera vår bemanning i framtiden.

Bemanningen är en ständig utmaning. Samtidigt som vi vill vara en bra arbetsgivare och skapa goda arbetsförhållanden, så ställer verksamheten krav på stor flexibilitet.

SVT har en svår bemanningssituation. Vi har periodvis stort behov av personal, medan andra perioder präglas av betydligt lägre beläggning. 

SVT har valt att ha en låg självförsörjningsgrad när det gäller allmän-tv-produktionen. Produktionsvolymen varierar och i och med det även bemanningsbehovet över tid. Vi behöver kunna vara flexibla och anpassa utbudet och programverksamheten efter vilka program som ska produceras. Vi vill inte vara bundna av alltför stora fasta kostnader som minskar möjligheten att vara flexibla i vårt utbud. Vi behöver snabbt kunna strukturera om och anpassa oss efter programtyp, kompetensbehov etc. Det handlar ytterst om att vår publik ska få maximal valuta för sin tv-avgift.  

Inom Nyhetsverksamheten har vi så gott som 100 % självförsörjningsgrad. En så stor verksamhet, på ca 1000 personer, har ständigt behov av att ersätta medarbetare vid sjukdom, vab, semester etc. I Stockholm har vi inrättat en vikariepool inom Riksnyheterna. Detta har inneburit att vi kunnat minska de tillfälliga intagen betydligt.  

Vi har sedan flera år en bemanningsstrategi där det anges att vi ska anställa tillsvidare när vi har ett långsiktigt behov och det är ekonomiskt försvarbart. Vi har även satt ett bemanningstak på 2100 tillsvidare anställda. Vi har och kommer fortsättningsvis att ha ett stort behov av externa medverkanden, såväl för att täcka frånvaro som arbetstoppar. Vi kommer inte att ha möjlighet att ha tillsvidareanställd bemanning för att täcka detta. Det skulle bli alldeles för kostsamt och det skulle dessutom skapa andra problem såsom undersysselsättning under långa perioden. Jag är medveten om att det finns en baksida, och det är den osäkerhet som visstidsintag medför, men jag tror tyvärr inte att vi kan undvika det.

Vi vill fortfarande ha ett mått för hur många tillsvidareanställda vi ska vara, baserad på den grundläggande produktionsvolymen, men det finns anledning av se över den exakta siffran 2100 tillsvidare anställda. Detta är en fråga som företagsledningen aktualiserade innan jul och som står på dagordningen inom de närmsta månaderna. Verksamheten har förändrats, nya kompetenser tillkommer så det finns alla anledning att under våren se över maxtaket för bemanningen.  

SVT har som sagt behov av att ta in ett stort antal visstidsintag, men vi anställer också tillsvidare i hög grad. Varje år anställer vi ca 150 nya tillsvidareanställda medarbetare. 2015 rekryterades fler än så och vi räknar med att detta antal kommer att bestå även under de kommande åren. En till två gånger per år gör vi översyner av bemanningen genom vår funktionsplaneprocess.

Vi utökar där behoven är som störst, vi använder vakanser och pensionsavgångarna till att ställa om verksamheten och flyttar tjänster för att utöka där behov finns. Och glädjande nog räknar vi med att anställa ytterligare cirka 150 nya tillsvidareanställda även under 2016.

Med vänliga hälsningar
Helène Sahlin
HR-direktör

Bemanningen är en ständig utmaning. Samtidigt som vi vill vara en bra arbetsgivare och skapa goda arbetsförhållanden, så ställer verksamheten krav på stor flexibilitet.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

8 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör