8 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 18 december 2014 06:00 - Uppdaterad 18 december 2014 06:43

Debatt: Arbetsmiljö-ombuden allvarligt bekymrade

För hög arbetsbelastning, tystnadskultur, oklar leverans, dålig information och risk för ett A- och B-lag.

Huvudarbetsmiljöombuden på SVT skriver i ett debattinlägg att man dagligen får frågor i samband med regionalförändringen från medarbetare - och är ”allvarligt bekymrade” över utvecklingen.

De får svar från ansvariga nyhetschefer, som just genomfört risk- och konsekvensanalyser runt om i landet. De önskar ett öppet klimat med diskussioner, samtal och förslag.


Arbetsmiljöombudens debattinlägg:

Några arbetsmiljöutmaningar i samband med regionalförändringen vilka vi arbetsmiljöombud dagligen får frågor kring.

Arbetsbelastning/Ensamarbete

Förändringen att en enskild individ ska kunna göra nästan allt, på möjligen kortare tid, är en utmaning för SVT och dess personal.

Med mer ensamarbete kommer belastningen på individen att öka. Det finns riska att antalet belastningsskador kommer att öka om vi inte tidigt satsar på utbildning och underlättande åtgärder. Det gäller hela kedjan från planering och insamling till utsändning.

Vi vet att det är en del kurser och andra aktiviteter planerade och genomförda men här gäller det att ha ett långsiktigt perspektiv så individen håller ett helt yrkesliv.

Bortavaro i form av sjukdom eller ledigheter av olika slag kan bli ett problem eftersom det är få personer i flera av de tilltänkta funktionerna. Möjligheten att få vikarier varierar också mycket över landet.

I Arbetsmiljölagen, AML, står att arbetsförhållandena ska vara anpassade till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende. Lagen är tydlig med att man inte ska utsättas för fara på jobbet som kan leda till skador eller ohälsa.

Tystnadskultur

Tystnadskulturen bland de anställda är ett problem, inte tillräckligt många öppna diskussioner förekommer.

A- och B-lag

Risk för ett ”A o B-lag” är uppenbar. Både på de olika stationerna och mellan de regionala- och riksnyheterna.

Oklar leverans

Vad ska levereras? Hur ska leveransen skilja mellan olika storlek på ort?

Viktigt att det är en tydlig beställning och att den tar hänsyn till de olika förutsättningarna.

Vad är det för sorts journalistik som ska göras regionalt framöver?

Här ser vi också en risk att förväntningen från publiken kommer att påverka arbetsmiljön.

För publiken är det troligen inte intressant att det är olika bemanning, utan de vill ha sitt ”nytt”.

Deadline broadcast

Det finns oro kring den nya deadlinen för broadcast-TV och att tiden inte kommer att räcka till vilket gör att journalistiken blir lidande.

Att göra både webb- och TV-inslag, på kortare tid, gör att arbetsbördan riskerar att bli betydligt större.

Verktyg

Hur blir det med produktionsnätverk på de orter som inte har det idag? Vad betyder det för verksamheten om det inte kommer?

Hur ser fördelning ut av kameror, bilar och andra verktyg som behövs? På vilka grunder görs den fördelning som finns idag?

Kommunikation

Detta är en stor förändring, det är viktigt att så många som möjligt är informerade om så mycket som möjligt, för att de av ledningen beslutade förändringarna, ska bli verklighet.  Idag är det för svårt att hitta information om förändringarna.

Delaktighet

Arbetsmiljöombud måste involveras mer i processen! Här är det bara att läsa Arbetsmiljölagen Kap.6 § 4 ….”Skyddsombud ska delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation”….

Vi anser också att berörd personal måste involveras mer i de olika processerna.

Vi huvudarbetsmiljöombud är allvarligt bekymrade över utvecklingen och ser fram emot förändringar i en positiv riktning.

Risk för ett ”A o B-lag” är uppenbar. Både på de olika stationerna och mellan de regionala- och riksnyheterna.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367
Huvudarbetsmiljöombud vid SVT

5 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör