12 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

"De unga kommer själva att få berätta om sin vardag och reflektera över varför de ska, eller inte ska, rösta", säger Tomas Lindh, projektledare för SVT:s valsatsning ”Jag röstar”. Foto: Per Westergård

Publicerad 30 maj 2018 08:20 - Uppdaterad 4 juni 2018 11:19

SVT-program vill få unga att rösta

I Malmö och Haparanda är valdeltagandet bland unga det lägsta i landet. Det vill SVT ändra på i höstens val. Genom en satsning i både SVT Play och i sociala medier ska de ungas egna perspektiv användas som en motor för att öka det politiska intresset.

Att hitta likheter mellan Malmö och Haparanda är inte helt lätt. Det i sig är en poäng.

– Olikheten vill vi utnyttja för att spegla hur Sverige ser ut, säger Tomas Lindh som är projektledare för SVT:s valsatsning ”Jag röstar”.

Programmet som kommer att sändas i SVT Play har ett högst konkret mål; att få fler förstagångsväljare att gå till valurnorna i höst. För att lyckas tänker de engagera ungdomar i Malmö och Haparanda.

I de båda städerna kommer en ung lokal profil att få en huvudroll. En uppgift är att få 100 unga på den egna orten att lova att de ska gå och rösta. De ska de göra genom att låta ungdomar berätta sina egna historier i programmet, vilket de kommer att kunna göra med hjälp av medielabbet Fanzingo som har verksamhet på de båda orterna.

– De unga kommer själva att få berätta om sin vardag och reflektera över varför de ska, eller inte ska, rösta.

Medielabbet Fanzingo har verksamhet på sex platser i landet. Foto: Valentina Bender

Olikheterna viktiga

Det är här olikheterna mellan orterna blir viktiga. För unga som bor i en storstad är det kanske otryggheten och gängvåld som hamnar i fokus medan de som bor i en mindre stad i norr kanske funderar mer på om de kommer att kunna hitta ett jobb där de bor eller på om det ska komma någon buss.

– Men det finns även likheter. Ungdomar är, oberoende av var de bor, intresserade av politik och de vill se en förändring. Den kraften ska vi använda oss av i programmet, säger Heidi Lie som är den lokala profilen i Haparanda.

Heidis huvuduppgift kommer både att vara en del av tv-satsningen och vara aktiv på sociala medier, men även skapa olika typer av evenemang i och runt Haparanda.

– Det är en utmaning att få folk här hos oss att engagera sig eftersom många är besvikna över saker som har hänt i kommunen under de senaste åren. Inte minst satsningen på att bygga en ny gymnasieskola som bara har resulterat i en stor grop mitt i stan. Trots det gäller det att vi lyckas skapa en känsla av att unga känner att de är delaktiga och att de kan göra något som är viktigt för dem själva. Om det handlar om att verka för en bättre lokaltrafik eller mer liv i byarna spelar mindre roll.

En liknande roll kommer Dusan Marinkovic att ha i Malmö. Under programmets gång kan det tänkas att han och Heidi även får besöka varandra för att se och lära, och kanske inspirerar till nytänkande.

Engagerade inom Fanzingo

Gemensamt för Heidi och Dusan är att de båda är engagerade inom Fanzingo, ett medielabb som har verksamhet på sex platser i landet.

– Tack vare att vi har ett brett nätverk i både storstäder och på mindre orter kan vi hjälpa SVT att nå ungdomar som de annars har svårt att få kontakt med. På så sätt kan vi bidra till att bredda perspektiven och öka mångfalden i programutbudet, säger Magnus Nilsson projektledare på Fanzingo.

Magnus Nilsson projektledare på Fanzingo. Foto: Tomas Ohlsson

Även om det är Malmö och Haparanda som står i centrum kommer programmet även att ha med inslag skapade av ungdomar från Fanzingos andra verksamhetsorter.

– Deras kontaktnät blir en viktig resurs för programmet men vi hoppas även att ungdomar i andra länder ska dela med sig av sina erfarenheter. På så sätt hoppas vi att de fyra program som ska gå i SVT Play kommer att leda till att innehållet senare får ett eget liv i sociala medier under #jagrostar, säger SVT:s projektledare Tomas Lindh.

Enligt Magnus Nilsson på Fanzingo bär många av de ungdomar som deltar i deras verksamhet på en känsla av att de inte tillhör det svenska samhället, och att de därmed inte heller förstår vitsen i att engagera sig i politiskt.

– Många unga känner att politiken ligger långt från deras egen verklighet, men när de får möjlighet att skapa egna berättelser utifrån den egna verkligheten blir det ofta tydligt att personliga erfarenheter är politik. Den insikten leder ofta till att de blir mer engagerade, och i nästa steg väljer att rösta.

Hänga med i valrörelsen

De första programmen kommer att spelas in under våren medan redaktion kommer att vänta med att göra klart de två sista så länge de vågar.

– Genom att spela in de sista programmen sent hoppas vi kunna hänga med om valrörelsen plötsligt tar en väg som vi nu inte kan förutse. Men det viktigaste av allt är att de unga som är med får en möjlighet att uttrycka vad som är viktigt för dem. Och jag är optimist, just nu verkar det som om intresset för politik är större än på mycket länge. Därför tror jag att programmet kan få ett stort gehör, säger Tomas Lindh.

Fakta om programmet

”Jag röstar” är en online-satsning där fyra 15 minuters program i SVT Play kombineras med aktiviteter både på sociala medier och i verkliga livet.

På de sociala medierna kommer SVT att utgå från de egna plattformarna men förhoppningen är att material ska spridas i många andra kanaler.

Ett konkret mål är att 100 förstagångsväljare på de båda orterna ska förbinda sig att de ska gå och rösta. Men programmets verkliga mål är att göra unga förstagångsväljare medvetna om att ett val äger rum och att det är värdefullt att markera sin ståndpunkt. Det kan både vara att lägga en röst på ett parti men även att rösta blankt eller genom att medvetet välja att låta bli.

Programledare i både Haparanda och Malmö kommer att vara den samiska musikern Natalie Carrion.

Alla aktiviteter online kommer att samlas under #jagrostar.

Per Westergård

2 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör